283

283 Aleksander Weron, Studia elitarne   (str 1) Czesław Jura, Paszporty genetyczne   (str 2-3)  zaPAU: Fatum  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Madonny, Jerzy i Czas   (str 5)