282

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (str 1-2)
  • Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent (str 3) 
  • zaPAU: Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennego   (str 4)