Miesiąc: czerwiec 2011

130

130 Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (str 1) Krzysztof Maślanka, Matematyka i piękno  (str 2-3) zaPAU: Adam Korpak, Wędrówki osłów  (str 4)

129

129 Tadeusz Mazowiecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności (str 1) Wojciech A. Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU – 2011  (str 2) Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU – 2011  (str 3) Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych – 2011  (str 4) Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody „Wybitny …

129 Read More »

128

128 Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów – z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 1-3) zaPAU: J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u (str 4) Wydarzenia: Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937-2010)   (str 5) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Młodzież polska poza krajem  (str 6)

127

127 Andrzej Białas, Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty  (str 1) Polska w Europie – łacina w szkole (str 2-3) Wydarzenia: Marian Nowy, Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej   (str 3) zaPAU: (str 4) Andrew Targowski, Age discrimination Życie według Adam Korpaka – „Kiedy pamięć zawodzi” Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z …

127 Read More »

126

126 Aleksander Fiut, Festiwal im. Jana Błońskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  (str 1) Jan Figiel, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – nowa odsłona kategoryzacji   (str 2) Malarstwo Stanisława Rodzińskiego, z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 3-4) Wydarzenia:   (str 5) Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy w dziedzinach …

126 Read More »