128

  • Tworzenie klimatu przyjaznego wsparcia dla realizacji dobrych pomysłów – z Krzysztofem Janem Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 1-3)
  • zaPAU: J. Krzysztof Lenartowicz, W sprawie MOCAK-u (str 4)
  • Wydarzenia: Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937-2010)   (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Młodzież polska poza krajem  (str 6)