129

  • Tadeusz Mazowiecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności (str 1)
  • Wojciech A. Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU – 2011  (str 2)
  • Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU – 2011  (str 3)
  • Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych – 2011  (str 4)
  • Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody „Wybitny Polak”   (str 5)
  • Magdalena Bajer, W stronę komunikacji naukowej  (str 5)