130

  • Jerzy Wyrozumski, Tadeusz Mazowiecki członkiem honorowym PAU  (str 1)
  • Krzysztof Maślanka, Matematyka i piękno  (str 2-3)
  • zaPAU: Adam Korpak, Wędrówki osłów  (str 4)