127

  • Andrzej Białas, Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty  (str 1)
  • Polska w Europie – łacina w szkole (str 2-3)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej   (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
    • Andrew Targowski, Age discrimination
    • Życie według Adam Korpaka – „Kiedy pamięć zawodzi”
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kłopoty z „Damą”   (str 5)