126

  • Aleksander Fiut, Festiwal im. Jana Błońskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  (str 1)
  • Jan Figiel, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – nowa odsłona kategoryzacji   (str 2)
  • Malarstwo Stanisława Rodzińskiego, z Stanisławem Rodzińskim rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 3-4)
  • Wydarzenia:   (str 5)
    • Nikolaus A. Blin, Paleogenetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy w dziedzinach klasycznych
    • Jacek Kudrys, Wykorzystanie sieci stacji permanentnych GPS do badania zjawisk geodynamicznych na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia