33/34 

  • Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (str 1)
  • Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
  • Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Krzysztof Globisz, Aktor i współczesność  (str 3), dok. (str 4)
  • Magdalena Bajer, Między Noblistów  (str 5)
  • zaPAU: Ze Stanisława Ulama  (str 6)