32

  • Tadeusz Kaczorek, List z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1)
  • Julian Maślanka, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
  • Jerzy Starnawski, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki  (str 2)
  • Andrzej Pelczar, O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r.  (str 3)
  • zaPAU:   (str 4)
    • Andrzej Szczeklik, PAUeczka Akademicka
    • Świat Andrzeja Mleczki