33/34

33/34  Jerzy Bartmiński, O Programie Rozwoju Polskiej Humanistyki   (str 1) Aleksander Guterch – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Jerzy Fedorowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2) Krzysztof Globisz, Aktor i współczesność  (str 3), dok. (str 4) Magdalena Bajer, Między Noblistów  (str 5) zaPAU: Ze Stanisława Ulama  (str …

33/34 Read More »