35

  • Wymiana listów  (Jan Prokop – Andrzej Białas)  (str 1)
  • Zbigniew Chłap, Biotechnologia a „etyka nieodpowiedzialności”  (str 2), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, Polemika o czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • O priorytetach
    • Świat Andrzeja Mleczki