22

  • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Głos o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce  (str 1), dok. (str 2)
  • Jerzy Władysław Kawiak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2)
  • Wacław Walecki – Estreicherowie w Internecie  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Mrówki
    • Zasłyszane
    • Świat Andrzeja Mleczki