5

  • Andrzej K. Koźmiński, Prywatny sponsoring nauki, edukacji i kultury. Dlaczego nie w Polsce?  (str 1), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych, grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze (II) – ciąg dalszy z poprzedniego numeru PAUzy (4) (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Białas, Pycha, Strach, Chciwość  (str 4)
  • zaPAU: (str 4)
    • Zasłyszane
    • Z teki Sebastiana Kudasa