4

  • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – obszerne fragmenty wystąpienia Premiera RPDonalda Tuska(str 1), dok. (str 2)
  • Adam Łomnicki, O Europejskiej Radzie Badań Naukowych (część I – o grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze) (str 3)
  • Władysław Stróżewski, Patriotyzm plemienny – patriotyzm promienny  (str 4)
  • zaPAU: (str 4)
    • Zasłyszane
    • Z teki Sebastiana Kudasa