6

  • Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (str 1)
  • Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (str 2)
  • Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (str 3)
  • Sprzed 100 lat… Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie  (str 4)
  • Świat Andrzeja Mleczki  (str 4)