1

 • Andrzej Białas, Pierwszy krok  (str 1), dok. (str 2)
 • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najważniejsze wnioski  (str 1), dok. (str 7)
 • Andrzej Szczeklik, Cztery wątki  (str 2)
 • Tadeusz Luty, Refleksje nad kończącą się misją rektorską  (str 3), dok. (str 7)
 • Stanisław Mossakowski, Kopciuszek Europy  (str 4)
 • Jerzy Vetulani, Ciemno wszędzie?  (str 5)
 • Andrzej Borowski, Co nowego w staropolszczyźnie?  (str 6)
 • Andrzej Kobos, Kopernik rozmyślający Wszechświat  (str 7)
 • Lesław Peters, Dzieło dokończone po 60 latach  (str 8)
 • zaPAU: (str 8)
  • Zasłyszane
  • Z teki Leszka Wojnara