2

  • Zygmunt Kolenda, W polonijnym kręgu  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Bronisław Geremek nie żyje  (str 2)
  • Władysław Stróżewski, Tolerancja, neutralność, obojętność  (str 2)
  • Andrzej Romanowski, „Polski Słownik Biograficzny” ma problem  (str 3)
  • Stanisław Rodziński, Nie tylko podręczniki…  (str 4)
  • Z teki Leszka Wojnara  (str 4)