Miesiąc: grudzień 2022

625/626/627

625/626/627 Życzenia Bronisław Maj, Kraków Jacek Purchla, Kraków – potęga dziedzictwa i co dalej? Kazimierz Korus, Filologia klasyczna i Polska Akademia Umiejętności Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa. Jedno miasto, jedno muzeum, tysiące opowieści Ks. Jan D. Szczurek, Teologia w Krakowie …

625/626/627 Read More »

624

624 Ksiądz Profesor Michał Heller Laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022 Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego Wystąpienie Laureata: Ks. Michał Heller, Sztuczne oddychanie List Gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Toast Andrzeja Białasa podczas przyjęcia na Wawelu

623

623 Wojciech Płazak, O autorytecie profesora w świecie on-line Ryszard Markiewicz, Autorytet profesora Piotr Sztompka, List do przyjaciół Ukraińców Andrzej Białas, Zdrowy rozsądek Magdalena Bajer, Dzielimy się

622

622 Karta z kalendarza Józef Szudy, Aleksander Jabłoński i Polski Wydział Lekarski w Edynburgu Jan Środoń, Rzeka a człowiek Przemysław Urbańczyk, Prawda jest w śmieciach