624

Ksiądz Profesor Michał Heller Laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2022

  • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego
  • Wystąpienie Laureata: Ks. Michał Heller, Sztuczne oddychanie
  • List Gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
  • List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
  • Toast Andrzeja Białasa podczas przyjęcia na Wawelu