623

  • Wojciech Płazak, O autorytecie profesora w świecie on-line
  • Ryszard Markiewicz, Autorytet profesora
  • Piotr Sztompka, List do przyjaciół Ukraińców
  • Andrzej Białas, Zdrowy rozsądek
  • Magdalena Bajer, Dzielimy się