625/626/627

 • Życzenia
 • Bronisław Maj, Kraków
 • Jacek Purchla, Kraków – potęga dziedzictwa i co dalej?
 • Kazimierz Korus, Filologia klasyczna i Polska Akademia Umiejętności
 • Jan Ostrowski, Pomiędzy Akademią a Uniwersytetem. Najkrótsze dzieje krakowskiej historii sztuki
 • Krzysztof Ożóg, Tysiącletnia krakowska historiografia
 • Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa. Jedno miasto, jedno muzeum, tysiące opowieści
 • Ks. Jan D. Szczurek, Teologia w Krakowie – jej miejsce w świecie nauki
 • Monika Widzicka, Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo miasta
 • Jarosław Górniak, Rozwój krakowskiego ośrodka socjologicznego
 • Jan Mietelski, Astronomia krakowska w czasach Tadeusza Banachiewicza
 • Piotr Krzywiec i Jan Środoń, Geologia krakowska na przestrzeni wieków
 • Antoni Jackowski i Izabela Sołjan, Kraków – kolebka polskiej geografii
 • Antoni Tajduś, Kraków – polskie centrum nauk górniczych
 • Kazimierz Furtak i Wojciech Mitkowski, Nauki techniczne w Krakowie
 • Andrzej Gołaś, Rozważania o krakowskim patriotyzmie