622

  • Karta z kalendarza
  • Józef Szudy, Aleksander Jabłoński i Polski Wydział Lekarski w Edynburgu
  • Jan Środoń, Rzeka a człowiek
  • Przemysław Urbańczyk, Prawda jest w śmieciach