555

  • Liczba Anielska (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, W co wierzyli nasi pogańscy przodkowie?  (str 2)
  • Komunikat 03/2021 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do praw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce  (str 3)
  • Pełny tekst komunikatu  (str 3-link)
  • Marek Kosmulski, Nauka kultu cargo bis  (str 3)
  • Andrzej Białas, W poszukiwaniu źródeł idei Narodowego Programu Kopernikańskiego  (str 4)