553

  • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13.04.2021 (str 1)
  • Link do listu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (str 1-link)
  • Psychologiczna Pomarańczowa Alternatywa przy Komitecie Psychologii PAN, Komentarz Psychologów (str 1)
  • Krystyna Starczewska, Jak przezwyciężać skutki pandemii, które dotknęły najmłodsze pokolenie Polaków? (str 2)
  • Jacek Korohoda, Cienie i blaski edukacji muzycznej online (str 3)
  • Scientia PAUperum:  Wojciech Branicki, Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka  (str 4)