552

  • Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (str 1)
  • Sprostowanie (str 1-link)
  • Jerzy Szwed, Meandry kariery akademickiej (str 2)
  • Paweł F. Góra, Nauczanie zdalne  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (str 4)