553

553 Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13.04.2021 (str 1) Link do listu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (str 1-link) Psychologiczna Pomarańczowa Alternatywa przy Komitecie Psychologii PAN, Komentarz Psychologów (str 1) Krystyna Starczewska, Jak przezwyciężać skutki pandemii, które dotknęły najmłodsze pokolenie Polaków? (str 2) Jacek Korohoda, Cienie i blaski edukacji muzycznej online (str 3) Scientia PAUperum:  …

553 Read More »