519

  • Jerzy Wilkin, Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania (str 1-2)
  • Jerzy Hausner, Demokracja i rozwój  (str 2)
  • Stanisław D. Głazek, Autorytet, autonomia i płaca nauczycieli (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Władza totalna  (str 4)