Miesiąc: czerwiec 2020

520

520 Adam Redzik, Maurycy Allerhand (1868–1942) – wybitny jurysta, który łączył (str 1-2) Piotr Sztompka, Odpowiedzialność za słowo; ważne kryterium wyborcze  (str 3) Jakub Zakrzewski, Pandemiczne zmiany (str 4) Roman Kuźniar, E-uniwersytet czy sztuczny miód? (str 4-5) Paweł Olko, Marek Jeżabek, Renata Kopeć, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (str 5-6) …

520 Read More »

519

519 Jerzy Wilkin, Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania (str 1-2) Jerzy Hausner, Demokracja i rozwój  (str 2) Stanisław D. Głazek, Autorytet, autonomia i płaca nauczycieli (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Władza totalna  (str 4)

518

518 †  Stanisław Grodziski (2 stycznia 1929–30 maja 2020) Wystąpienie Prezesa PAU Jana Ostrowskiego (9 czerwca, kolegiata św. Anny) (str 1) Robert Hołyst, Co się dzieje z wodą w atmosferze? (str 2) Paweł Taranczewski, Efekty kształcenia (str 3) Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN (str 3 – link) Marcin …

518 Read More »

517

517 Zespół NAWA, Polska nauka w 34 migawkach  (str 1-2) Kazimierz Stępień, list do redakcji  (str 2) Magdalena Bajer, Prawdomówność w czasie zarazy (str 3) zaPAU:  Andrzej Białas, Pochwała nudy (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W królewskim ogrodzie. Z dala od Wawelu, gdzie jeden władca się urodził, a inny uprawiał grządki  (str …

517 Read More »