518

  • †  Stanisław Grodziski (2 stycznia 1929–30 maja 2020)
  • Wystąpienie Prezesa PAU Jana Ostrowskiego (9 czerwca, kolegiata św. Anny) (str 1)
  • Robert Hołyst, Co się dzieje z wodą w atmosferze? (str 2)
  • Paweł Taranczewski, Efekty kształcenia (str 3)
  • Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN (str 3 – link)
  • Marcin Lutomierski, Bajki nie tylko dla dzieci. W stulecie urodzin Ludwika Jerzego Kerna  (str 4)