520

  • Adam Redzik, Maurycy Allerhand (1868–1942) – wybitny jurysta, który łączył (str 1-2)
  • Piotr Sztompka, Odpowiedzialność za słowo; ważne kryterium wyborcz(str 3)
  • Jakub Zakrzewski, Pandemiczne zmiany (str 4)
  • Roman Kuźniar, E-uniwersytet czy sztuczny miód? (str 4-5)
  • Paweł Olko, Marek Jeżabek, Renata Kopeć, Adam Maj, Centrum Cyklotronowe Bronowice – od fizyki do medycyny  (str 5-6)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Dewiza Epikura (str 7)
  • Galeria PAUzy: Stefan Kaczmarek (str 8)