Miesiąc: listopad 2019

490

490 Marta Wyka, Olga Tokarczuk: pisarka, obywatelka, noblistka  (str 1) Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (str 2) Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (str 3) Łukasz A. …

490 Read More »

488/489

488/489 30 lat  (str 1) Notatka Henryka Barycza z wymienionymi nazwiskami żyjących wówczas członków „pierwszej” PAU  (str 2) Lista obecności na I posiedzeniu członków PAU i członków PAN spoza Krakowa oraz komisji powołanej przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, 19.09.1989 (str 3) Protokół I posiedzenia członków PAU i członków …

488/489 Read More »

487

487 Andrzej Paszewski, Instrumenty demagoga  (str 1) Wojciech Nowak, Magazynowanie energii  (str 2-3) zaPAU: Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”… (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W sieci pól elektromagnetycznych (str 5)