463

  • Tomasz Żylicz, Choroba postmodernizmu cz. I  (str 1)
  • Zygmunt Kolenda, Klimatyczna apokalipsa? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Wątpliwości profana (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce (str 4)