464

  • Jerzy Duszyński, Nowelizacja ustawy o PAN – dziesięć zagadnień do pilnego rozważenia (str 1-2)
  • Tomasz Żylicz, Choroba postmodernizmu cz. II  (str 3)
  • zaPAU: Joanna Szczepińska-Tramer, Historyk sztuki wymądrza się o sztuce (str 4)
  • Wydawnictwo PAU poleca… (str 4)