463

463 Tomasz Żylicz, Choroba postmodernizmu cz. I  (str 1) Zygmunt Kolenda, Klimatyczna apokalipsa? (str 2) Magdalena Bajer, Wątpliwości profana (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Fizyk wymądrza się o sztuce (str 4)