462

Lech Mankiewicz, Instytuty i korporacja − razem, czy osobno  (str 1)
Jacek Żurek, Per aspera (str 2)
Zofia Sokolewicz, Reforma przeciw różnorodności (str 3)
Galeria PAUzy: Jan Tutaj (str 4)
Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Radość pisania, czyli „zemsta ręki śmiertelnej”  (str 5)