400

400 Odeszli od nas…  (str 1) Andrzej Jajszczyk, Kartagina i habilitacja  nie powinny istnieć (str 2) Andrzej Paszewski, Zasypywanie rowu  (str 3) Galeria PAUzy: Apoloniusz Węgłowski (str 4)