394

394 Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (str 1-2) Magdalena Bajer, Wzory  (str 3) zaPAU:  Stękanie po polsku  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w Areszcie  (str 5)