383

  • Włodzimierz Korohoda, Na marginesie dyskusji o finansowaniu nauki i innowacyjności w Polsce (str 1-2)
  • Andrzej Jajszczyk, ERC i NCN – jeszcze raz o grantach (str 2)
  • Grażyna Ptak, Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Szymanowicz(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O sztuce odczytywania tekstu  (str 5)