382

  • Magdalena Bajer, Wylansować wstyd (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Re: Zasypywanie rowu   (str 2)
  • Jerzy Bańczerowski, Głos w Sprawie procedur grantowych w Narodowym Centrum Nauki – studium pewnego przypadku  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Koło zamachowe raz jeszcze  (str 4)