383

383 Włodzimierz Korohoda, Na marginesie dyskusji o finansowaniu nauki i innowacyjności w Polsce (str 1-2) Andrzej Jajszczyk, ERC i NCN – jeszcze raz o grantach (str 2) Grażyna Ptak, Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)  (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Szymanowicz(str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O sztuce odczytywania tekstu  (str 5)