Miesiąc: maj 2017

386

386 Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2017 Laudacja Prezesa PAU  Andrzeja Białasa (str 1)Wystąpienie Krzysztofa Pendereckiego  – Laureata Nagrody im. Jerzmanowskich – podczas uroczystości jej wręczenia(str 2-3)Laudacja  Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy (wygłoszona przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca)  (str 4) Toast za Państwa Pendereckich wzniesiony przez Krzysztofa Skórczewskiego …

386 Read More »

385

385 Andrzej Jajszczyk, Mobilność — konieczność i wyzwanie (str 1) Jan L. Cieśliński  Piotr Stec, Jak wyodrębnić uczelnie badawcze, nie degradując reszty (str 2) Robert Hołyst, Pod prąd versus na gapę – czyli komentarz do felietonu ABBY  (str 3) zaPAU:  Wreszcie przełom?  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Co kryją w sobie komórki …

385 Read More »

384

384 Paweł Kisielow, Przykład do naśladowania? (str 1-2)Piotr Czauderna, Wyspy doskonałości w nauce polskiej: Czy wyspy szczęśliwe, czy też szkodliwa utopia? (str 2)Andrzej Pelc, Kilka uwag do artykułu ABBY “Jazda na gapę”  (str 3)Wydawnictwo PAU poleca…   (str 3)zaPAU: Makaronizmy  (str 4)

383

383 Włodzimierz Korohoda, Na marginesie dyskusji o finansowaniu nauki i innowacyjności w Polsce (str 1-2) Andrzej Jajszczyk, ERC i NCN – jeszcze raz o grantach (str 2) Grażyna Ptak, Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)  (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Szymanowicz(str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O sztuce odczytywania tekstu  (str 5)