378

  • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności (str 1)
  • Maria Korytowska, Patriotyzm językowy  (str 1)
  • Jerzy Duszyński, Komentarz o Narodowym Centrum Nauki  (str 2)
  • Jan Woleński, Glosa do dyskusji o reformie nauki polskiej  (str 3)
  • Andrzej Targowski, Chyba wiemy, kto winien (str 4)
  • Okno na świat Adama Korpaka: Wszystko zależy od skali  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „…pisać listy potrafią tylko kobiety.”  (str 5)