378

378 Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności (str 1) Maria Korytowska, Patriotyzm językowy  (str 1) Jerzy Duszyński, Komentarz o Narodowym Centrum Nauki  (str 2) Jan Woleński, Glosa do dyskusji o reformie nauki polskiej  (str 3) Andrzej Targowski, Chyba wiemy, kto winien (str 4) Okno na świat Adama Korpaka: Wszystko zależy od skali  (str 4) Kraków – …

378 Read More »