379

  • Jerzy Szwed, Czy można jeszcze lepiej?  (str 1)
  • Marek Kosmulski, Dyskusja o dyskusji   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lektura potrzebna (i ciekawa)  (str 2-3)
  • zaPAU: Jazda na gapę  (str 4)