377

  • Kazimierz Stępień, Bohdan Paczyński  (str 1-2)
  • Andrzej Pelc, Sordidi lucri causa?  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Koło zamachowe (str 4)