364/365

364/365 Życzenia   (str 1) Andrzej Targowski, Pan Twardowski na Księżycu?  (str 2-3) Czesław Jura, Klonowanie człowieka  (str 4-5) List pani profesor Grażyny Małgorzaty Kowalewskiej(str 5) Marian Nowy,  Gombrowicz w Montrealu  (str 6) Anna Michalewicz, Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji Artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu  (str 7) Joanna M. Dziewulska, Badanie i digitalizacja filigranów – …

364/365 Read More »