347

  • Magdalena Bajer, Aleksander Gieysztor  (str 1-2)
  • Andrzej Paszewski, Uczeni w polityce   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Skórczewski   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Polacy w nauce światowej (str 5)