345

  • Piotr Biliński, Piotr Moszyński  (str 1-2)
  • Anna Lewandowska Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia  (str 3)
  • zaPAU: To jest Ameryka, to słynne USA… (str 4)
  • Archiwum Nauki PAN I PAU, Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku (str 5)