344

  • Andrzej Szostek MIC, Łowcy grantów i etyka  (str 1-2)
  • Jerzy Szwed, Jak zmieniać, a nie zepsuć?  (str 2-3)
  • Andrzej Jajszczyk, Biurokracja a NCN  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Wawrzyniak  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków i świat w MCK   (str 5)